Ruilen & Retourneren

Ruilen & Retourneren:

 

Ruilen en of retourneren van een product is mogelijk.

Ruilen en of retourneren van een product is mogelijk. Bij de aankoop van producten via XXLSpellen.nl heeft u als consument de mogelijkheid de koop overeenkomst zonder opgave van redenen te retourneren en de koop te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Voor het reclameren van een product, vragen wij u de volgende duidelijke instructies op te volgen:

1. U dient XXLSpellen.nl binnen de zichttermijn, te informeren dat u het product wilt retourneren vergeet hierbij s.v.p. niet uw factuurnummer aan ons door te geven.:

E-mail: info@xxlspellen.nl

Of maak gebruik van het Europees Modelformulier voor Herroeping.

Retour adres:
XXLSpellen.nl
Vissersweg 38
3922 GH
Elst (UT)

2. Bij het terug sturen van het desbetreffende product stuurt u een kopie mee van de aankoop factuur. Het communiceren van bestelnummer e/o klantnummer, waaruit blijkt dat het product bij ons is gekocht, volstaat ook. Deze informatie is nodig voor een snelle behandeling en afhandeling van uw reclamatie. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het product niet aan de consument worden gecrediteerd.

3. Tijdens de zicht termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het product niet aan de consument worden gecrediteerd.

3. 1 Zichttermijn is geen probeertermijn
De consument dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan.
Deze heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen.
Zolang de consument nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.
Wanneer de consument het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering.
XXLSpellen.nl heeft dus recht op vergoeding wanneer de consument het product gebruikt retourneert

4. Het product dient compleet, in goede staat en in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, geretourneerd te worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het product niet aan de consument worden gecrediteerd.

5. De verzend- / retourkosten zijn voor rekening van de consument.

6. Eventuele beschadigingen tijdens het transport zijn voor rekening van de consument.

7. Bij het crediteren van het door de consument geretourneerde product, crediteren wij in principe binnen 14 dagen na ontbinding / herroeping.
Wanneer XXLSpellen.nl de retour gezonden goederen echter nog niet heeft terug ontvangen, mag hij wachten met terugbetalen tot de goederen hem daadwerkelijk hebben bereikt.